top of page

ยืนยันการชำระเงิน

หากท่านไม่สะดวกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตสามารถโอนเงินผ่าน QR Code พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่นี่

arrow&v

อัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน

อัพโหลดไฟล์

ขอบคุณสำหรับการจอง

line_oa_chat_230428_144108_edited_edited
bottom of page