top of page

ยืนยันการชำระเงิน

หากท่านไม่สะดวกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตสามารถโอนเงินผ่าน QR Code พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่นี่

อัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน

อัพโหลดไฟล์
line_oa_chat_230428_144108_edited.jpg

ขอบคุณสำหรับการจอง

bottom of page