ติดตั้ง Zoom

pngwing.com (19).png

ZOOM Cloud Meetings

pngwing.com (4).png

การใช้งาน Zoom

วิธีการใช้งาน Zoom
วิธีการใช้งาน Zoom

Describe your image

ระบบที่รองรับ
ระบบที่รองรับ

Describe your image

แล้วพบกันค่ะ
แล้วพบกันค่ะ

Describe your image

วิธีการใช้งาน Zoom
วิธีการใช้งาน Zoom

Describe your image

1/11