ผู้ให้บริการของเรา

Our Provider

กฤตภาส เธียรวิวัฒน์นุกูล

กฤตภาส เธียรวิวัฒน์นุกูล

Krittapas Thienwiwatnukul

นักจิตวิทยาคลินิก

N/A

ความสนใจด้านการจัดการความเครียด ภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล

จรินทร์รัตน์ เรืองแจ่ม

จรินทร์รัตน์ เรืองแจ่ม

Charinrat Ruangcham (M.Sc.)

นักจิตวิทยาคลินิก

N/A

ความสนใจในด้านจิตวิทยาเชิงบวก จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ปัญหาความสัมพันธ์ การจัดการกับความวิตกกังวล ความเครียด และภาวะซึมเศร้า

ณฐภัทร เวชกามา

ณฐภัทร เวชกามา

Nathaphat Vedchakama

นักจิตวิทยาคลินิก

หมายเลขใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค. 626

ความสนใจด้านจิตบำบัด เพื่อมุ่งเน้นการจัดการปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม การปรับตัว และปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติ

ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์

ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์

Treepradab Utaisedtawat

นักจิตวิทยาคลินิก

หมายเลขใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.990

ความสนใจเฉพาะทางในด้านจิตวิทยาจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ปัญหาความสัมพันธ์และการจัดการอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น ภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล

พิชชาพร สิทธิโชค

พิชชาพร สิทธิโชค

Pitchaporn Sittichoke (M.Sc)

นักจิตวิทยาคลินิก

หมายเลขใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.697

ความสนใจด้านจิตบำบัด จิตวิทยาเชิงบวก การรู้จักตนเอง การเห็นคุณค่าในตัวเอง การจัดการความเครียด อาการซึมเศร้า และวิตกกังวล

รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ

รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ

Rungsipohn Sripen (M.Sc)

นักจิตวิทยาคลินิก

หมายเลขใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.922

ความชำนาญเฉพาะทางด้านการให้คำปรึกษา การจัดการความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การส่งเสริมการปรับตัว และสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อม

วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์

วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์

Vipavee Vorrawutvitayarak (M.A.)

นักจิตวิทยาการปรึกษา

N/A

สนใจในจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการกับความคิด การใช้ทฤษฎีและปรัญชาExistential therapy ในการค้นหาความหมายในชีวิตเพื่อเยี่ยวยาจิตใจ

ศุภณัฐ รอดหลง

ศุภณัฐ รอดหลง

Supanat Rodlong

นักจิตวิทยาคลินิก

N/A

ความสนใจในด้านการจัดการความเครียด อาการซึมเศร้า และวิตกกังวล

© 2563 Psych By Side บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อสังคม  ติดต่อ อีเมล: psychbyside@gmail.com |  โทร:  062-291-5394  098-6429559