ขั้นตอนการขอรับบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

1

Booking

เลือกนัดหมายกับนักจิตวิทยาตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก

2

Register

กรอกแบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาทางจิตวิทยา

3

Payment

4

Confirm

ท่านจะได้รับอีเมล 2 ฉบับ

1) อีเมลยืนยันการชำระเงิน

2) อีเมลยืนยันการนัดหมาย พร้อม link สำหรับใช้บริการ ZOOM Cloud Meetings จากนักจิตวิทยาที่ท่านเลือกรับบริการในวันนัดหมายหรืออย่างน้อย 1 ชม.ก่อนถึงเวลานัด