top of page

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19

เป็นโครงการนำร่องที่จัดขึ้นเพื่อทดสอบระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ในช่วงวันที่ 21 เมษายน 2563 - 10 พฤษภาคม 2563 ตลอดระยะเวลา 20 วันที่ผ่านมามีผู้สนใจและได้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 100 คน

รายละเอียดโครงการ

130 คน

จำนวนผู้ได้รับสิทธิในการใช้บริการ

90%

ความพึงพอใจในระดับสูงสุด

ค่าบริการ

Project Gallery

bottom of page