top of page

โครงการ Psych to Child

Psych to Child เป็นโครงการที่นักจิตวิทยาตั้งใจมอบให้น้องๆที่ต้องการจัดการความอึดอัดไม่สบายใจแต่มีขีดจำกัดทางรายได้ โดยเมื่อน้องๆกรอกข้อมูลขอรับคำปรึกษาเรียบร้อยแล้ว admin จะส่งอีเมลล์พร้อมรหัสคูปองแจ้งน้องๆเพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์ หลักจากนั้นน้องๆจะสามารถนัดหมายและจ่ายค่าบริการได้ตามตารางเวลาที่ระบุในเวบไซด์ เมื่อชำระค่าบริการแล้วจะส่ง Link ห้อง zoom เพื่อยืนยันการลงทะเบียนค่ะซึ่งแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงการ

สำหรับเด็กและเยาชนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

โครงการให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับเด็กและเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) โดยไม่มีค่าบริการ เป็นโครงการที่พี่ๆนักจิตวิทยาตั้งใจมอบให้น้องๆที่ต้องการจัดการความอึดอัดไม่สบายใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สำหรับเด็กและเยาวชน (อายุ 19-23ปี)

โครงการให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับเยาวชนที่อายุ 19 - 23 ปีบริบูรณ์ สามารถจ่ายค่าบริการได้ในราคา 650 บาทต่อ 1 session (45-60 นาที)

สำหรับเด็กและเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

โครงการให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับเยาวชนที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ สามารถจ่ายค่าบริการได้ในราคา 350 บาทต่อ 1 session (45-60 นาที)

Project Gallery

bottom of page