top of page

โครงการให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับเด็กและเยาชนผู้มีขาดแคลนทุนทรัพย์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

โครงการให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับเด็กและเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) โดยไม่มีค่าบริการ เป็นโครงการที่พี่ๆนักจิตวิทยาตั้งใจมอบให้น้องๆที่ต้องการจัดการความอึดอัดไม่สบายใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อน้องๆ กรอกข้อมูลขอรับคำปรึกษาเรียบร้อยแล้ว แอดมินจะโทรแจ้งน้องๆ เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์ และจะส่ง Link ห้อง zoom ไปทางอีเมลนะคะ

รายละเอียดโครงการ

Project Gallery

bottom of page