top of page

โครงการให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

โครงการให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับเยาวชนที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ จะได้รับส่วนลดค่าบริการ จำนวน 600 บาท จึงมีค่าบริการได้ในราคาเพียง 350 บาทต่อ 1 session (45-60 นาที) เป็นโครงการที่นักจิตวิทยาตั้งใจมอบให้น้องๆที่ต้องการจัดการความอึดอัดไม่สบายใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อน้องๆกรอกข้อมูลขอรับคำปรึกษาเรียบร้อยแล้ว admin จะส่งอีเมลล์แจ้งน้องๆเพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์ หลักจากนั้นน้องๆจะสามารถนัดหมายและจ่ายค่าบริการได้ตามตารางเวลาที่ระบุในเวบไซด์

รายละเอียดโครงการ

Project Gallery

bottom of page