top of page

Online Counseling

บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาออนไลน์

เกี่ยวกับ

Psych By Side

Psych By Side ให้บริการโดยนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบประกอบวิชาชีพ

นักจิตวิทยาของเรามีประสบการณ์ในการบำบัดและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานด้านจิตวิทยาค่อนข้างกว้างทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล เคยให้การปรึกษาและบำบัดตั้งแต่เรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การแก้ปัญหาภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก สมาธิสั้น ภาวะซึมเศร้า การจัดการอารมณ์ ความเครียด ซึมเศร้าและความวิตกกังวล ไปจนถึงการดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เป็นต้น

รวมถึงการให้ความรู้หรือแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคคลทั่วไป

เรามีความตั้งใจที่จะขยายการเข้าถึงการให้บริการทางสุขภาพจิตให้เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย และทำให้การเข้าถึงนักจิตวิทยาเป็นเรื่องง่าย เรามุ่งหวังว่าความตั้งใจนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมการใช้บริการทางสุขภาพจิตให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตให้สังคม

โดยเรามุ่งหวังที่จะให้บริการการปรึกษาในราคาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และในขณะเดียวกันก็ต้องการนำรายได้ส่วนหนึ่งของพวกเรามาเป็นกองทุนในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในอนาคต เช่น การให้บริการฟรีแก่เด็กนักเรียน การเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทหรือโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนนักจิตวิทยา เป็นต้น

บริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

1

Booking

จองการนัดหมายกับนักจิตวิทยาตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก

2

Register

กรอกแบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาทางจิตวิทยา

4

Confirm

ท่านจะได้รับอีเมล 2 ฉบับ

1) อีเมลยืนยันการชำระเงิน

2) อีเมลยืนยันการนัดหมาย พร้อม link สำหรับใช้บริการ ZOOM Cloud Meetings จากนักจิตวิทยาที่ท่านเลือกรับบริการในวันนัดหมายหรืออย่างน้อย 1 ชม.ก่อนถึงเวลานัด

About

ผู้ให้บริการของเรา

234829557_1028036584617521_441734570916871428_n_edited
1527758851297_edited