Online Counseling

บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาออนไลน์

เกี่ยวกับ

Psych By Side

Psych By Side ให้บริการโดยนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบประกอบวิชาชีพ

นักจิตวิทยาของเรามีประสบการณ์ในการบำบัดและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานด้านจิตวิทยาค่อนข้างกว้างทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล เคยให้การปรึกษาและบำบัดตั้งแต่เรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การแก้ปัญหาภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก สมาธิสั้น ภาวะซึมเศร้า การจัดการอารมณ์ ความเครียด ซึมเศร้าและความวิตกกังวล ไปจนถึงการดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เป็นต้น

รวมถึงการให้ความรู้หรือแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคคลทั่วไป

เรามีความตั้งใจที่จะขยายการเข้าถึงการให้บริการทางสุขภาพจิตให้เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย และทำให้การเข้าถึงนักจิตวิทยาเป็นเรื่องง่าย เรามุ่งหวังว่าความตั้งใจนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมการใช้บริการทางสุขภาพจิตให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตให้สังคม

โดยเรามุ่งหวังที่จะให้บริการการปรึกษาในราคาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และในขณะเดียวกันก็ต้องการนำรายได้ส่วนหนึ่งของพวกเรามาเป็นกองทุนในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในอนาคต เช่น การให้บริการฟรีแก่เด็กนักเรียน การเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทหรือโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนนักจิตวิทยา เป็นต้น