Online Counseling

บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาออนไลน์

เกี่ยวกับ

Psych By Side

Psych By Side ให้บริการโดยนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบประกอบวิชาชีพ

นักจิตวิทยาของเรามีประสบการณ์ในการบำบัดและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานด้านจิตวิทยาค่อนข้างกว้างทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล เคยให้การปรึกษาและบำบัดตั้งแต่เรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การแก้ปัญหาภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก สมาธิสั้น ภาวะซึมเศร้า การจัดการอารมณ์และความวิตกกังวล ไปจนถึงการดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมถึงการใช้เพจของเราในการเขียนบทความให้ความรู้หรือแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคคลทั่วไป

เรามีความตั้งใจที่จะขยายการเข้าถึงการให้บริการทางสุขภาพจิตให้เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย และทำให้การเข้าถึงนักจิตวิทยาเป็นเรื่องง่าย เรามุ่งหวังว่าความตั้งใจนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมการใช้บริการทางสุขภาพจิตให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตให้สังคม

โดยเรามุ่งหวังที่จะให้บริการการปรึกษาในราคาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และในขณะเดียวกันก็ต้องการนำรายได้ส่วนหนึ่งของพวกเรามาเป็นกองทุนในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในอนาคต เช่น การให้บริการฟรีแก่เด็กนักเรียน การเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทหรือโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนนักจิตวิทยา เป็นต้น

 

Psych to Child Project

โครงการให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับเยาวชน

(นักศึกษา)

สำหรับผู้อายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์

ขั้นตอนการขอรับบริการ 
1. ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ 
2. รับรหัสยืนยันสิทธิ์
3. นัดหมายนักจิตวิทยาตามระบบ

ขั้นตอนการขอรับบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

1

Booking

จองการนัดหมายกับนักจิตวิทยาตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก

2

Register

กรอกแบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาทางจิตวิทยา

4

Confirm

ท่านจะได้รับอีเมล 2 ฉบับ

1) อีเมลยืนยันการชำระเงิน

2) อีเมลยืนยันการนัดหมาย พร้อม link สำหรับใช้บริการ ZOOM Cloud Meetings จากนักจิตวิทยาที่ท่านเลือกรับบริการในวันนัดหมายหรืออย่างน้อย 1 ชม.ก่อนถึงเวลานัด

 

ผู้ให้บริการของเรา

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.